Bioenergi - snu på flisa-bruk biobrensel
klikk for hjem
klikk for prosjekter
klikk for kontakt

Prosjekter

Dikemark:

Vi har bygget fjernvarmeanlegget på Dikemark i Asker. 14 bygninger er for tiden tilknyttet anlegget. Gravearbeidet er utført paralellt med Asker kommunes arbeider for rehabilitering av vann- og avløpsnett. Varmen produseres i en midlertidig varmesentral plassert på Lomannstangen.

Mistberget Biovarme Råholt:

Fjernvarmeanlegget på Råholt ble satt i drift i 2009. Det er bygget i regi av Mistberget Biovarme AS, der Bioenergi eier 45 %. Varmesentralen ligger foreløpig ved Råholt ungdomsskole, men det arbeides med etablering av en større flisfyrt varmesentral her.

Fjernvarme i Mjøndalen

Fjernvarmeanlegget i Mjøndalen er bygget  i regi av Trebio AS, som Bioenergi eier 50 % av. Alle bygg med sentralvarme kan tilknyttes anlegget. Det er foreløpig inngått avtale med 7 støre bygg på strekningen mellom Veiavangen via sentrum til Mjøndalen Stadion. Anlegget ble startet opp høsten 2012.

Bioenergi - logo
90 12 40 40 / 23 36 58 78 / erik.nilssen@bio-energi.no