Bioenergi - snu på flisa-bruk biobrensel
klikk for hjem
klikk for prosjekter
klikk for kontakt

Bruker du mer enn 1 million kWh varme hvert år? Da kan vi hjelpe deg med å redusere miljøbelastningen og redusere kostnadene.
Bioenergi AS utfører planlegging, bygging og drift av mellomstore biobrenselanlegg for fjernvarme og oppvarming av større bygninger som boligblokker, institusjoner og offentlige bygg.
Våre løsninger gir lavere kostnader og bedre miljøforhold enn tradisjonell oppvarming basert på olje og elektrisitet.

Kontakt oss om:

Vi har over 25 års erfaring innen bygging og drift av fjernvarmeanlegg,biobrenselkjeler og
forbrenningsanlegg for avfall.
Kontakt oss for en prat og et møte.

Erik Nilssen
Erik Nilssen

Bioenergi - logo
90 12 40 40 / 23 36 58 78 / erik.nilssen@bio-energi.no